Samordnet søknad og rapportering 2019

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 13. Mar 2019

Vi er nå inne i en periode der klubbene skal avholde sine årsmøter, og etter det kommer den årlige samordnede søknad og rapportering til Norges Idrettsforbund (NIF).

Her følger en kort tidsplan for denne:

01. april - Alle idrettslag vil motta informasjon fra NIF på hva som skal rapporteres
01. april - Søknad og rapportering åpnes i KlubbAdmin
08. april - Varsling fra NIF til alle idrettslag som ikke har rapportert noe (tidlig varsel grunnet påske)
25. april - Varsling fra NIF til de idrettslag som ikke har rapportert noe
30. april - Siste frist for rapportering

Idrettslagene skal rapportere en del nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Det blir også mulighet i 2019 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Nytt i år er at Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene.


Ut i fra tidligere års erfaringer med denne rapporteringen, så vil vi oppfordre våre klubber til å gjøre dette så tidlig som mulig, og ikke vente til den 30. april.  

Spørsmål omkring dette, kan gjøres til NIFs IT avdeling på telefon 21029090 eller support@idrettsforbundet.no eller til NHFs kontor.


Tinget 2006 på Maarud gård