NVWFs Medisinske Reglement

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 20. Mai 2019

Styret i NVWF har på sitt møte 13. mai 2019 vedtatt et medisinsk reglement som inneholder retningslinjer, standarder og krav for aktiviteter, treninger og konkurranser, og gjelder fra og med denne sesongen.

Informasjon, sammen med dokumentene, er blitt sendt på e-post til NVWFs organisasjonsledd.

Dette er svært viktige dokumenter, med tanke på den aktiviteten vi driver med og i tråd med de retningslinjer som er kommet fra Norges Idrettsforbund.

Dokumentene ligger ute og kan lastes ned fra siden Klubb - Konkurranser og arrangement