Oppsummering fra Idrettstinget 2019.

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 28. Mai 2019

Idrettstinget 2019 på Lillehammer er nå historie.

En rekke lovsaker er behandlet, resolusjoner foretatt og nytt styre valgt.
Nyvalgte president, Berit Kjøll, vant kampen om presidentvervet med to stemmers margin mot Sven Mollekleiv. Avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt overleverer en organisasjon med de beste forutsetninger for en ny tingperiode. Norsk idrett vil fortsette den fornyings- og moderniseringsprosessen som er igangsatt, og vi opplevde at det er positivitet og god stemning som preger fremtidsutsiktene inn i en ny tingperiode.
 
Hva var viktig på årets Idrettsting?

Det ble vedtatt ny langtidsplanen for norsk idrett «Idretten vil!». Visjonen om Idrettsglede for alle videreføres, og overordnet har planen to hovedmål; «Flere med – lenger» og «Flere medaljer». Det passer godt med NVWFs mål om bredde og toppidrett. Denne overordnede langtidsplanen har fire satsingsområder; «livslang idrett», «Bedre idrettslag», «Flere og bedre idrettsanlegg» og «Bedre toppidrett». Alle områder skal få sine konkrete handlingsplaner for perioden, og NVWF skal selvsagt jobbe aktivt for å få med det som er viktig for våre klubber.

Moderniseringsprosessen som er igangsatt i norsk idrett er viktig for oss, og som dere vet jobbes det allerede med å digitalisere hverdagen for alle ledd. Hovedmålsettingen for moderniseringsprosessen er å «sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon». Vi støtter dette, for vi håper at det også vil gjøre hverdagen enklere både for forbundet og for våre klubber.

På klubbnivå synes vi det blir spesielt spennende å følge et pilotprosjekt som skal igangsettes for enklere medlemstilknytning. Vi ønsker at det skal være enklest mulig for våre klubber å være medlem hos oss, og håper at også dette kan bidra til flere tiltak som vil være med å forenkle klubbhverdagen.

Kulturminister Trine Skei Grande gjestet Idrettstinget, og fremhevet spesielt fire forhold; hun vil ha med flest mulig barn med i idretten (der mestring og fellesskap får fokus og de økonomiske barrierer gjøres så små som mulig), hun vil at idretten tar ansvar for å bedre kjønnsbalansen både i ledelse og i medlemsmassen, og hun vil at aktiviteten skal være målet, og at idretten skal være så tilgjengelig som mulig. Tilslutt påpekte hun at Norge må gå foran med sin verdibaserte toppidrett å være et forbilde for verdensidretten. En god nyhet for oss er at hun vil øke de offentlige tildelinger til internasjonale mesterskap, og poengterte at det også skal gå til de mindre idretter, som ønsker å invitere til internasjonale stevner i Norge. Dessverre noe sent i forhold til vårt paravannski VM i år, men helt sikkert noe vi kan dra nytte av i fremtiden!

Vi har fått en Idrettspresident som frontet tre områder hun vil ha spesielt fokus på i tingperioden; tydeligere ledelse, at idretten skal ta et større samfunnsansvar og at man skal styrke idrettens rammebetingelser. Vi håper at både Idrettspresidentens lovnad om større fokus på idrettens samfunnsansvar og det arbeidet som nå skal starte opp og munne ut i en ny statlig Idrettsmelding.

Idrettstinget vedtok fem viktige resolusjoner, som NVWF stiller seg 100% bak. Les dem her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/resolusjon-fra-idrettstinget/


Hvilke utfordringer skal vi ta?
Idrettstinget var en seier for større mangfold i norsk idrett. Kjønnsbalanse og ungt lederskap har vært en kampsak lenge, men begge saker fikk et løft på årets Idrettsting. Det er vi fornøyd med.
Vår idrett er for mennesker av begge kjønn, i alle aldre og for funksjonsfriske/funksjonshemmede.
Det er viktig å ta vare på det mangfoldet.
En viktig jobb blir å hindre frafallet av ungdom. Vi må få de med inn i styrer, komiteer, som trenere og funksjonærer. La de være med på å utvikle klubbene mot fremtiden.

På kommende forbundsting i høst må vi velge en under 26 år til vårt eget forbundsstyre, og vi må jobbe for å ha full kjønnsbalanse i våre styrer og utvalg. NVWFs valgkomite er informert om dette, og har fått beskjed om å begynne prosessen med å finne kandidater til styre og kontrollkomite.
Vi er også glade for at mange fremsnakket voksenidretten på talerstolen, det er viktig at vi har en idrett som også er attraktiv for voksne. Og det vet vi at vi har.

Til slutt vil vi takke avtroppende Idrettspresident Tom Tvedt og resten av idrettsstyret for innsatsen for norsk idrett. Vi vil også takke forbundets kontaktperson i Idrettsstyret Anne Berit Figenschau, som har vært en utmerket kontakt for oss i perioden

Forbundets deltakere på Idrettstinget var president Lars A. Marthinsen og generalsekretær Stephen Smithurst.

Nytt idrettsstyre 2019-2021