Tre måter å gjennomføre årsmøte i idrettslag på

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 22. Apr 2020

Norges Idrettsforbund har laget denne informasjonen vedrørende avholdelse av årsmøte i idrettslag i år.

Idrettslag som ønsker å gjennomføre årsmøtet kan gjøre det på tre ulike måter – enten skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Fristen for samordnet rapportering er fortsatt 30. april noe som betyr at innrapportering må skje selv om idrettslaget ikke har gjennomført årsmøtet. 

Frist for avholdelse av årsmøte er utsatt
Fristen for å gjennomføre årsmøtet er utsatt ytterligere slik at alle idrettslag plikter å avholde årsmøtet så snart det er forsvarlig å avholde fysisk møte, og senest 31. desember 2020.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter.

Årsmøtet kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. Her er veilederne for valgmulighetene for årsmøtene:
- Digitalt årsmøte
- Skriftlig årsmøte
- Fysiske oppmøte

Årsmøtet kan deles opp
Idrettsforbundet har lagt til rette for at årsmøtene kan deles opp, slik at saker som haster, kan behandles for eksempel på et ekstraordinært digitalt årsmøte, mens resterende saker behandles på et fysisk årsmøte senere. Dette kan f.eks. være aktuelt for godkjenning av regnskapet.

Gratis webinar om digitalt årsmøte fredag 24. april kl 14.-15.
Ønsker deres idrettslag å gjennomføre digitalt årsmøte? Delta på gratis webinar for å lære mer om muligheten man har i Idrettens Office 365.
Link til kurs (teams)

NIF arrangerer også webinar 28. april kl 18-19.
Link til kurs (teams) 

Samordnet rapportering
Fristen for Samordnet rapportering er 30. april og gjelder fortsatt. Det betyr at innrapportering må gjennomføres innen denne fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte. At idrettslaget ikke har avholdt årsmøte, får imidlertid betydning for hva som skal innrapporteres:

  • Idrettslag som har avholdt årsmøte:
    De idrettslagene som har avholdt årsmøter, foretar all innrapportering som vanlig.
  • Idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte:
    Idrettslaget må fylle ut det de har av opplysninger om medlemstall, aktivitetstall og kontaktinformasjon til idrettslaget. Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (f.eks. nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

Idrettslagets lov og lovendringer – hva gjelder?
Det er ikke lenger et krav at idrettslaget sender lovendringer til idrettskretsen for godkjenning. Kretsen skal imidlertid fortsatt gjøres kjent med lovendringer, og skal ha tilgang til loven, slik at kretsen kan vurdere om den er i samsvar med NIFs regelverk. Gjeldende lov bør alltid legges ut på nettsiden til idrettslaget, og lastes opp i KlubbAdmin.

Momskompensasjon
NIF anbefaler alle idrettslag å søke om momskompensasjon. Søknadsfristen er 15. august.

Regnskapet skal alltid revideres og skal alltid godkjennes av årsmøtet. NIF anbefaler at idrettslaget avholder årsmøte før det søkes om momskompensasjon slik at de regnskapstallene som innrapporteres, og som momskompensasjonssøknaden baseres på, er forankret på årsmøtet. Styret kan, ved behov, innkalle til et ekstraordinært årsmøte, enten digitalt eller skriftlig, med godkjenning av regnskap som eneste punkt på agendaen.