Søknad spillemidler til utstyr 2020

Postet av Stephen Smithurst den 2. Feb 2021

Dette er tiden på året der det vil være mulig for klubbene å søke om spillemidler til utstyr. Informasjon om dette sendes ut fra Norges Idrettsforbund til alle klubber og lag denne uken.

Ordningen gjelder for godkjent utstyr som er kjøpt i 2020, dvs. med fakturadato i 2020.

Søknadsfrist er 10. mars 2021. 

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. 

Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar) med nødvendig informasjon.

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid!

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler, vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.


Liste over godkjent utstyr NVWF:
- Sit-ski
- Vannski
- Wakeboard
- Stor trampoline
- Båt
- Bølgebrytere (maks 100 000 kroner per søknad)
- Hoppmålings- og tidtakingsutstyr
- Rails (kickers og sliders) (maks 100 000 kroner per søknad)

Retningslinjene for 2020

Spørsmål? Ta kontakt med forbundskontoret på office@vannski.no eller telefon 21029870.