Oppdatering av NVWFs lov - mars 2022

Postet av Stephen Smithurst den 15. Mar 2022

NVWFs lov oppdatert og godkjent av styret i forbundet på styremøte 03 2021/2022, mandag 7. mars.

Loven er oppjustert iht. de vedtak fattet på NIFs idrettsting høsten 2021, og lovnorm for særforbund godkjent av idrettsstyret 16. november 2021.

Alt i oppdateringen er fra NIF sin side språklige endringer, i tillegg til at henvisningene til NIFs lov som er satt inn som hyperkoblinger I stedet for at tekstene fra NIFs lov står i dokumentet.
Dette gjør at alle organisasjonsledd i NIF slipper å måtte foreta endringer i sine lover hver gang NIF endrer ordlyd i paragrafer/avsnitt hos seg.

Loven finner dere under siden Dokumenter.