Spillemidler til utstyr 2018

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 15. Jan 2019


Norges Idrettsforbund har sendt ut følgende e-post til alle idrettslag i Norge.
For NVWFs klubber, finner dere også oversikt over hvilke utstyrstyper som er berettiget og kontaktperson på vår side Klubb - Spillemidler til utstyr 


Spillemidler til utstyr 2018

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018. 

Søknadsfristen er 6. februar 2019

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. 

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og på temasiden for støtteordninger. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger  

Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb  

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via lokal idrettskrets. 

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». 

En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett. 

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?» Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubben/særidrettsgruppens registrerte e-postadresse. 

Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: 

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL. 
  • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. 

Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden sendes på e-post til den e-postadressen som er oppgitt på listen over kontaktpersoner. Kopi av fakturaene må sendes inn innen søknadsfristen. 

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet. 

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no 
Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000. 

Erfaringsmessig søker mange siste kvelden, vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden, lykke til. 


Med vennlig hilsen
Torstein Busland
Anleggsrådgiver
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité