Frist for å melde inn konkurranser og søke arrangementsstøtte

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 16. Jan 2019

Angående arrangementsstøtte til konkurranser, hadde man i fjor to frister på søknad – 15. januar og 15. februar.  Søknader mottatt etter 15. februar var ikke garantert støtte.

Fordi det nå er slik at internasjonale ranking list konkurranser på vannski skal være søkt om innen november året før, og at øvrige konkurranser skal være meldt inn til IWWF, EC før kongressen i år, har vi for denne sesongen måttet sette en søknadsfrist på alle konkurranser til


25. januar 2019


Alle klubber som ikke har meldt inn konkurranser i år må gjøre det nå via vår hjemmeside, med tanke på støtte.

Linken er: https://www.vannski.no/p/12041/satser-og-vilkar

Det gjelder også de vannskiklubbene som meldte inn sine konkurranser på samarbeidsmøtet 12. januar.
(unntatt Asker og Bærum VSK og Slåstad VSK som allerede har meldt inn sine konkurranser)

Delfincuper kan man melde inn helt frem til 1. juni i år.  Der haster det ikke så mye.

Stønadssummen på arrangementene i år er tilsvarende sum som i 2018.

Skulle det være spørsmål i den forbindelse, ta kontakt med forbundskontoret.