Sammenslåing av særforbund svært sannsynlig

Postet av Norges Vannski- og Wakeboard Forbund den 1. Apr 2019

Norges Idrettsforbund (NIF) har i sitt moderniseringsprosjekt tidligere gitt uttrykk for at de ønsker samarbeid mellom særforbund.

Nå den siste uken kom Kulturdepartementet og Miljødepartementet med sterke føringer til NIF om sammenslåing av forbund, bl.a. for at idretten skal bli mer kostnadseffektiv og ikke minst miljøeffektiv.
Flere forbund vil kunne dra nytten av å samarbeide, sies det.
NIF skal også ha mottatt oversikt på hvilke forbund som skal slås sammen.

På nåværende tidspunkt vet ikke vi hva som skjer og evt. hvilke(t) forbund NVWF skal slås sammen med, men vi har hørt rykter.  Så snart vi mottar informasjon fra NIF, kommer vi til å informere våre klubber om saken.

Blir NVWF og Norges Hundekjørerforbund slått sammen?  Blir da et svært miljøbevisst forbund.
Redaksjonen har allerede mottatt forslag på navn: Norges Vannhundforbund.